Merseyrail

Onze langst bestaande Britse spoorconcessie is Merseyrail, het stedelijke forenzennetwerk voor Liverpool. De activiteiten zijn in 2003 begonnen in het kader van een 50/50-joint venture met Serco en gaan door tot 2028. De concessie is net over de helft van de termijn en ondergaat momenteel een bedrijfstransformatie met drie grote verbeterprojecten: een nieuwe vloot, uitrol van smartcardtechnologie en het gedeeltelijk intern verzorgen van het activabeheer.
Het contract voor de fabricage van de nieuwe treinen is in februari 2017 door Merseytravel, onze cliënt voor de concessie, gegund aan Stadler. De nieuwe treinen zullen tegen 2020 in gebruik zijn genomen. Merseyrail scoorde 89% in de National Rail Passenger Satisfaction (NRPS) en was daarmee een van de best presterende spoorvervoerders van het Verenigd Koninkrijk. Hieruit blijkt waardering voor de manier waarop het bedrijf problemen in verband met omvangrijke werkzaamheden, die tot verstoringen in het netwerk hebben geleid, heeft opgevangen.
In 2017 kreeg Merseyrail te maken met vakbondsacties in verband met de voorgestelde introductie van treinen met door de machinist bediende functies (DCO). De onderneming zal zich doorlopend met deze kwestie blijven bezighouden. Een en ander kwam boven op de sluiting van een aanzienlijk deel van het netwerk voor werkzaamheden gedurende het eerste halfjaar. Deze werkzaamheden verliepen voorspoedig en de reizigers werden gedurende de hele periode volledig op de hoogte gehouden.