Strategie van Abellio

De strategie van Abellio is erop gericht NS te helpen haar doelstellingen te halen en berust op drie pijlers: earn/verdienen, learn/leren en prepare/voorbereiden, en wel zodanig dat risico en opbrengst in evenwicht zijn.

Prepare/voorbereiden

In de beginjaren van dit millennium besloot NS de gedereguleerde spoormarkt te betreden om zich op de liberalisering van de Europese markten voor te bereiden, in overeenstemming met wetgeving als het Vierde Spoorwegpakket van de EU. Sindsdien heeft Abellio een sterke positie in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland verworven. Tegelijkertijd zijn andere Europese spoorwegondernemingen, zoals DB en SNCF, actief op de Nederlandse OV-markt. NS heeft een duidelijke focus op de belangrijkste spoormarkten in Noordwest-Europa en ontwikkelt via Abellio een sterke positie op de Europese markt.

Learn/leren

NS leert van de ervaring die Abellio opdoet met haar activiteiten in een uiterst concurrerende en commerciële omgeving. Tegelijkertijd integreert Abellio beste praktijken uit Nederland in haar biedingen en exploitatie in het buitenland. Dit betekent dat zowel NS als Abellio leert van de ervaringen die met aanbestedingen en (de exploitatie van) concessies zijn opgedaan.

Earn/verdienen

De strategische prioriteit van Abellio is het behalen van positieve, duurzame financiële resultaten door risico's doeltreffend te beheersen en investeringen op een aanvaardbaar niveau te houden. Het uiteindelijke doel is het creëren van een gediversifieerde portfolio van duurzame inkomsten en handhaving van solide niveaus van winstgevendheid.

Groeistrategie

Alle concessies van Abellio in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zullen naar verwachting gedurende de volledige contractperiode winst opleveren. Dit is het resultaat van onze doelgerichte aanpak om groei te bewerkstelligen en een effectief evenwicht tussen risico en opbrengst te realiseren. In het Verenigd Koninkrijk worden spoorovereenkomsten voor reizigersvervoer aanbesteed als netto-contracten, wat inhoudt dat het risico van reizigersopbrengsten voor rekening van de exploitant komt en dat eventuele ontvangen subsidies worden berekend op basis van de kosten na aftrek van de inkomsten. In Duitsland worden de meeste spoorovereenkomsten voor reizigersvervoer aanbesteed als bruto-contracten, wat inhoudt dat het risico van reizigersopbrengsten voor rekening van de aanbestedende vervoersautoriteit komt en dat eventuele ontvangen subsidies gebaseerd zijn op de bruto-kosten van het contract.

In 2017 heeft Abellio gewerkt binnen het kader voor risicokapitaal dat in 2016 is overeengekomen met het Nederlandse ministerie van Financiën en NS, en waarin wordt bepaald hoeveel risicokapitaal in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland kan worden geïnvesteerd. Buitenlandse concessies brengen, net als Nederlandse activiteiten, (financiële) risico's met zich mee. De staat als aandeelhouder is met NS regels overeengekomen om de risico's van buitenlandse activiteiten te beperken. Deze overeenkomst houdt in de kern in dat er een bovengrens is gesteld aan het risicokapitaal dat NS, als moederbedrijf van Abellio, mag toewijzen aan haar buitenlandse activiteiten van Abellio. Deze grens ligt op € 500 miljoen voor geïnvesteerd kapitaal en normale garanties. Een aanvullende limiet van € 500 miljoen geldt voor de biedingen in het Verenigd Koninkrijk voor specifieke garanties die de concessieverlener in het Verenigd Koninkrijk van moederbedrijven vereist. Binnen dit kader kunnen NS en Abellio buitenlandse activiteiten ontwikkelen waarbij aanvaardbare risico's en resultaten in evenwicht zijn.