Toegankelijkheid

NS wil dat iedereen onbelemmerd kan reizen. We werken samen met het ministerie van IenW en belangenorganisaties aan het toegankelijker maken van het reizen per trein. Vorig jaar hebben we sneller dan gepland tien stations voorzien van assistentieverlening. Meer reizigers met een beperking profiteren zo van in- en uitstaphulp. Sinds 10 december 2017 kunnen reizigers bovendien op alle stations met assistentieverlening in- en uitstaphulp boeken, van de eerste tot en met de laatste trein. Daarnaast beschikken nieuwe Flirt-treinen over een schuiftrede die het makkelijker maakt om in- en uit te stappen. Andere treintypen volgen de komende jaren.