Onze impact op milieu en maatschappij

Met dagelijks meer dan 1,2 miljoen reizen met de trein heeft NS in Nederland een grote impact op de maatschappij: in mobiliteit, veiligheid, emissies en bestedingen. Om de opbouw en omvang van deze maatschappelijke impact transparant weer te geven, drukken we de positieve en negatieve milieu- en sociaaleconomische effecten op de omgeving in euro’s uit. Meer informatie over de achtergronden rondom impactanalyse staat op www.ns.nl/mvoberekeningen.

Onze impact in een notendop

Onderstaand schema geeft de ontwikkeling weer van de afgelopen twee jaren en de relatieve omvang van de maatschappelijke impact. Onze maatschappelijke impact is op vrijwel alle onderwerpen verbeterd. In 2017 maakten reizigers 150 miljoen meer kilometers met de trein ten opzicht van 2016, waardoor onze positieve maatschappelijke impact op mobiliteit en veilig reizen ten opzichte van de auto opnieuw is verbeterd. Doordat treinen en gebouwen in 2017 100% windenergie gebruiken, is onze milieu-impact verbeterd.

Maatschappelijke
impact NS

Impact 2017

% tov 2016

% tov 2015

 

Positieve impact
tov de auto

% tov 2016

% tov 2015

 

(miljoen euro's)

 

(miljoen euro's)

        

mobiliteit

€ 7.652

1%

4%

 

nvt

bestedingen

€ 1.413

2%

11%

 

nvt

opleiding

€ 12

9%

21%

 

nvt

reistijd

€ -5.580

1%

2%

 

in ontwikkeling (zie casus)

milieu

€ -85

-20%

-32%

 

€ 283

4%

10%

veiligheid

€ -113

0%

0%

 

€ 611

2%

5%