Financiering

De netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg € -10 miljoen (2016: € 891 miljoen). Dit wordt vooral verklaard door een lager bedrijfsresultaat en een stijging van het werkkapitaal met € 221 miljoen (2016: € 287 miljoen daling) omdat ultimo 2016 de vooruitbetaling voor de OV-studentenkaart in 2017 is ontvangen, terwijl het voorschot voor 2018 pas ontvangen is in januari 2018. Daarnaast is de acuut geworden belastingverplichting in Ierland als gevolg van de overdracht van het materieel naar Nederland betaald (€ 101 miljoen).

De investeringen vergden een netto kasuitstroom van € 455 miljoen (2016: € 184 miljoen).

De netto kasinstroom uit financieringsactiviteiten was € 296 miljoen (2016: € 640 miljoen uitstroom), door de netto opname in 2017 van een aantal leningen ter waarde van € 375 miljoen (2016: € 599 aflossing). Daarnaast is in 2017 € 79 miljoen dividend aan de Staat uitbetaald.

Bovenstaande resulteert in een negatieve kasstroom van € 169 miljoen (2016: € 67 miljoen positief).