32. Verbonden partijen

De transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van het arms length-principe.

Alle geplaatste aandelen zijn in handen van de Staat. Een significante transactie met aan de Staat gelieerde onderneming (Dienst Uitvoering Onderwijs) betreft de ontvangen vergoeding voor de studentenkaart (2017: € 468 miljoen, 2016: € 466 miljoen).

Daarnaast heeft de Groep in 2017 een bedrag van € 27 miljoen (2016: € 30 miljoen) ontvangen van de Staat voor subsidies vanuit diverse regelingen. Deze subsidies zijn voor een bedrag van € 27 miljoen (2016: € 29 miljoen) verantwoord als overige opbrengsten en voor een bedrag van € nihil (2016: € 1 miljoen) in mindering gebracht op de gerelateerde kosten.

Met ProRail BV, een aan de Staat gelieerde onderneming, vinden de volgende transacties plaats:

  • De betaling van de gebruiksvergoeding voor de Nederlandse infrastructuur. Deze is toegelicht onder noot 31;

  • Ten behoeve van de financiering van commerciële voorzieningen in stations Nieuwe Sleutel   Projecten is per 31 december 2017 € 1 miljoen (31 december 2016: € 8 miljoen) vanuit de Groep toegezegd aan ProRail BV. In 2017 is € 5 miljoen (2016: € 10 miljoen) betaald aan ProRail BV.

De transacties met raad van bestuur en commissarissen zijn toegelicht onder noot 2.

Er hebben in 2017 en 2016 geen significante transacties plaatsgevonden met joint ventures en overige deelnemingen.

Eurofima AG is een 5,8% deelneming van de Groep. Eurofima is een Europese maatschappij opgericht voor de financiering van spoorwegmaterieel gevestigd in Bazel, Zwitserland. Met deze partij gelden de volgende transacties en balansposities:

(in miljoenen euro's)

2017

2016

Rentelasten

-

-

   

(in miljoenen euro's)

31 december 2017

31 december 2016

Onderhandse leningen

30

59

Groepsmaatschappijen

De belangrijkste vennootschappen die zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening zijn:

 

Percentage deelname

Statutaire zetel

 

2017

2016

 

Werkmaatschappijen

   

NS Reizigers BV*

100,0

100,0

Utrecht

Abellio Transport Holding BV

100,0

100,0

Utrecht

NedTrain BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Financial Services (Holdings) Ltd

100,0

100,0

Dublin

NS Stations BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Vastgoed BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Insurance NV

100,0

100,0

Utrecht

NS Opleidingen BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Lease BV*

100,0

100,0

Utrecht

    

Dochterondernemingen van werkmaatschappijen

   

Thalys Nederland NV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Internationaal BV*

100,0

100,0

Utrecht

NedTrain Ematech BV

100,0

100,0

Utrecht

NS Stations Retailbedrijf BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Fiets BV

100,0

100,0

Utrecht

NS OV-Fiets BV

100,0

100,0

Utrecht

Qbuzz BV

-

100,0

Amersfoort

Stationsfoodstore BV*

100,0

100,0

Utrecht

NS Poort Ontwikkeling BV

100,0

100,0

Utrecht

NS Financial Services Company

100,0

100,0

Dublin

DISA Assets Ltd

100,0

100,0

Dublin

Abellio Nederland BV

100,0

100,0

Utrecht

Abellio Transport Group Ltd

100,0

100,0

Glasgow

Abellio Transport Holdings Ltd

100,0

100,0

London

Abellio Greater Anglia Ltd

100,0

100,0

London

Abellio East Anglia Ltd

60,0

100,0

London

Abellio West Midlands Ltd

70,1

-

Birmingham

Abellio Rail Baden-Württemberg GmbH

100,0

100,0

Stuttgart

Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH

100,0

100,0

Halle

Abellio Rail NRW GmbH

100,0

100,0

Essen

Abellio GmbH

100,0

100,0

Essen

Abellio ScotRail Ltd

100,0

100,0

Glasgow

Abellio West London Ltd

100,0

100,0

London

Abellio London Ltd

100,0

100,0

London

WestfalenBahn GmbH

100,0

25,0

Bielefeld

  • * NS Groep NV heeft zich in overeenstemming met het bepaalde in art. 403 Boek 2 BW aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden.
 

Percentage deelname

Statutaire zetel

 

2017

2016

 

Joint ventures

   

Stationslocaties OG CV

55,8

55,8

Utrecht

Basisfonds Stationslocaties CV

50,9

50,9

Utrecht

Merseyrail Services Holding Company Ltd

50,0

50,0

Hampshire

Northern Rail Holdings Ltd

50,0

50,0

Hampshire

    

Joint operations

   

Stationsdrogisterijen CV

50,0

50,0

Zaandam

    

Overige belangen

   

Eurofima AG

5,8

5,8

Basel

Een volledige lijst van groepsmaatschappijen, geassocieerde deelnemingen en joint ventures in overeenstemming met de volgens de artikelen 2:379 en 2:414 BW vereiste vermeldingen is neergelegd op het kantoor van het Handelsregister te Utrecht.